Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  => Çağımızdaki Gelişme ve Büyümeleri
  => Nelere inanirlar?
  => Duymanızı İstedikleri İyi Haber
  => İyi Haberi İnsanlarla Paylaşma Yolları
  => İyi Haberin Toplum İçin Pratik Değeri
  => Dünya Çapında Sahip Oldukları Teşkilat ve Yaptıkları İşler
  => Sundukları Mesajla İlgilenenlerin Sık Sordukları Sorular
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

Sundukları Mesajla İlgilenenlerin Sık Sordukları Sorular
Sundukları Mesajla İlgilenenlerin Sık Sordukları Sorular
 
Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
TANRI kötülüğe izin verdi ve yeryüzünde milyonlarca kişi bile bile kötülük ediyor. Örneğin, milletler birbirine savaş ilan ediyor, çocukların üzerine bombalar atılıyor, yeryüzü harap ediliyor, insanlar açlığa itiliyor. Milyonlarca insan sigara içip akciğer kanserine yakalanıyor, zina yapıp cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapıyor, aşırı derecede içki içip siroz oluyor; daha neler neler sayılabilir. Böyle kimseler tüm kötülüklerin durmasını aslında istemiyorlar. Onların istediği sadece bunların cezasız kalması. Ektiklerini biçtiklerinde, “Neden bu benim başıma geldi?” diye feryat ediyorlar. Ve Tanrı’yı suçluyorlar. Süleyman’ın Meselleri 19:3’te denildiği gibi: “İnsan çılgınlıklarıyla hayatını mahvedip sonra RABBE karşı kin besler.” (The New English Bible) Tanrı kötü eylemlerini durdursaydı, bu sefer de hareket özgürlükleri ellerinden gitti diye tepki gösterirlerdi.
Yehova’nın kötülüklere izin vermesinin esas nedeni, Şeytan’ın iddiasını cevaplamaktır. İblis Şeytan, Tanrı’nın yeryüzüne yerleştirdiği hiçbir insanın sıkıntılar karşısında Kendisine sadık kalamayacağını iddia etti (Eyub 1:6-12; 2:1-10). Yehova Şeytan’ın, iddiasını ispatlama fırsatına sahip olabilmesi için hayatta kalmasına izin veriyor (Çıkış 9:16). Şeytan iddiasını ispatlamaya çalışırken insanların Tanrı’ya sırt çevirmesini sağlamak üzere başlarına felaketler getirmeye devam ediyor (Vahiy 12:12). Ne var ki, Eyub bütünlüğünü korudu. İsa da bunu yaptı. Şimdi de İsa’nın gerçek takipçileri bunu yapıyor (Eyub 27:5; 31:6; Matta 4:1-11; 1. Petrus 1:6, 7).
 
Yeryüzündeki cennette insanların sonsuza dek yaşayacağına inanmak isterdim, ama bu, gerçek olamayacak kadar güzel bir düş değil mi?
Mukaddes Kitaba göre değil. İnsanlık yüzyıllardır kötülüğü bildiğinden, bu, gerçek olamayacak kadar güzel bir düş olarak görünüyor. Yehova yeryüzünü yarattı ve insana onu, üzerindeki bitkilere ve hayvanlara bakacak, harap etmek yerine güzelliğini koruyacak dürüst kadın ve erkeklerle doldurmasını söyledi. (12. ve 17. sayfalara bakın.) Vaat edilen bu Cennet gerçek olamayacak kadar güzel bir düş değildir, ama içinde bulunduğumuz üzücü durum devam edemeyecek kadar berbattır. Bunun yerini Cennet alacak.
 
Mukaddes Kitabı alaya alıp onun bilimdışı ve efsane olduğunu söyleyenlere nasıl cevap verebilirim?
Bu vaatlere inanmak saflık değildir. “İman işitilen şeyin sonucudur.” Tanrı’nın Sözü incelendiğinde hikmeti anlaşılır, böylece iman artar (Romalılar 10:17; İbraniler 11:1).
Arkeoloji, Mukaddes Kitabın birçok kısmının tarihsel doğruluğunu kanıtlar. Gerçek bilim Mukaddes Kitaba uygundur. Bilginlerin keşfinden çok önceleri, dünyanın gelişme döneminde sırayla geçtiği evreler, Yer’in yuvarlak olduğu ve hiçbir şeyin üzerinde durmaksızın boşlukta asıldığı, kuşların göç ettiği gibi gerçekler Mukaddes Kitapta kayıtlıydı (Tekvin bölüm 1; İşaya 40:22; Eyub 26:7; Yeremya 8:7).
Mukaddes Kitabı Tanrı’nın ilham ettiği, kitapta önceden bildirilen olayların (peygamberliklerin) gerçekleşmesinden görülür. Daniel dünya güçlerinin yükselişinin ve düşüşünün yanı sıra Mesih’in geleceği ve öldürüleceği zamanı da çok önceden bildirdi (Daniel 2. ve 8. bölümler; 9:24-27). Günümüzde de, yaşadığımız zamanı “son günler” olarak tanıtan daha başka peygamberlikler gerçekleşiyor (2. Timoteos 3:1-5; Matta 24. bölüm). Olayları böyle önceden bilmek insanın gücünün ötesindedir (İşaya 41:23). Daha fazla kanıt için, Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Mukaddes Kitap—İnsanın mı, Yoksa Tanrı’nın Sözü? ve Sizinle İlgilenen Bir Yaratıcı Var mı? kitaplarına bakın.
 
Mukaddes Kitap hakkında sorulan soruları yanıtlamayı nasıl öğrenebilirim?
Mukaddes Kitabı inceleyip onun üzerinde derin düşünmeli, aynı zamanda yol göstermesi için Tanrı’nın ruhunu dilemelisiniz (Süleyman’ın Meselleri 15:28; Luka 11:9-13). Mukaddes Kitap “eğer içinizde hikmeti eksik biri varsa” der, “herkese cömertçe ve azarlamadan veren Tanrı’dan dilemeye devam etsin, kendisine verilecektir” (Yakub 1:5). Ayrıca Mukaddes Kitabı incelerken başvurmaya değer yardımcı yayınlar da var. Filipus’un Habeşli bir memurla birlikte yaptığı incelemeden görüldüğü gibi, genelde başkalarının yardımına gerek vardır (Elçiler 8:26-35). Yehova’nın Şahitleri ilgi gösterenlerle evlerinde ücretsiz olarak Mukaddes Kitabı incelerler. Bu hizmeti istemekte kendinizi serbest hissedin.
 
Yehova’nın Şahitlerine karşı koyanlar ve bana onlarla inceleme yapmamamı söyleyenler neden bu kadar çok?
İsa’nın duyuru işine karşı konuldu ve o, takipçilerine de karşı konulacağını söyledi. Bazı kimseler onun öğretilerinden etkilendiğinde, dinsel muhalifler onlara şu sert karşılığı verdiler: “‘Yoksa sizi de mi aldattı?’ dediler. ‘Bakın, yöneticilerden ya da Ferisilerden ona iman eden kimse var mı?’” (Yuhanna 7:46-48; 15:20). Şahitlerle inceleme yapmamanızı öğütleyenlerin çoğu, onlar hakkında ya yanlış bilgiye sahiptir ya da önyargılıdır. Şahitlerle Mukaddes Kitabı inceleyin ve bunun sonucunda Tanrı’nın Sözü konusunda anlayışınızın artıp artmadığına kendiniz karar verin (Matta 7:17-20).
 
Şahitler, zaten bir dini olan insanların kapısını neden çalıyorlar?
Onlar bunu İsa’nın örneğini izledikleri için yaparlar. İsa Yahudiler’e gitti. Yahudiler’in kendi dinleri vardı, ama bu din birçok yönden Tanrı’nın Sözünden saptırılmıştı (Matta 15:1-9). Bugün de her milletin kendine göre bir dini var. Kimisi sözde Hıristiyan, kimisiyse diğer dinlerden birine mensup. İnsanların inançlarının Tanrı’nın Sözüne uygun olması son derece önemlidir ve Şahitlerin, onlara bu yönde yardımcı olmak üzere gösterdiği çabalar aslında komşu sevgisinden kaynaklanır.
 
Şahitler kendi dinlerinin tek doğru din olduğuna inanıyorlar?
Dinini ciddiye alan bir kimse, onun en doğru din olduğunu düşünür. Aksi halde ona neden inansın? İsa’nın takipçilerine şu tembihte bulunuluyor: “Her şeyin önce doğruluğunu araştırın ve iyi olana yapışın” (1. Selanikliler 5:21). İnsan, inançlarının Kutsal Yazılarca desteklendiğinden emin olmalıdır, çünkü sadece tek bir hakiki iman vardır. Efesoslular 4:5 “Efendi bir, iman bir ve vaftiz birdir” diyerek bunu doğrular. İsa, birçok yol, birçok din olmasına karşın hepsinin kurtuluşa götürdüğünü ileri süren günümüzün kayıtsız görüşüne karşıydı. Tersine o, “hayata giden kapı dar ve yol sıkışıktır; bu yolu bulanlar azdır” dedi. Yehova’nın Şahitleri bunu bulduklarına inanırlar. Aksi halde başka din ararlardı (Matta 7:14).
 
Sadece kendilerinin kurtulacağına inanıyorlar?
Hayır. Yüzyıllarca önce yaşamış, Yehova’nın Şahidi olmayan milyonlarca kişi diriltilerek geri gelecek ve yaşama fırsatına sahip olacak. Şimdi yaşamakta olan birçok kişi de “büyük sıkıntı” gelmeden önce hakikatten ve adaletten yana tavır alıp kurtuluş kazanabilir. Üstelik, İsa birbirimizi yargılamamamızı söyledi. Biz dış görünüşe bakarız; Tanrı ise yüreğe bakar. O baktığında hatasız, doğru olarak görür ve merhametle yargılar. Hükmetme işini bize değil, İsa’ya bıraktı (Matta 7:1-5; 24:21; 25:31).
 
Yehova’nın Şahitlerinin ibadetlerine katılanlardan ne gibi bir bağış beklenir?
Para bağışları konusunda elçi Pavlus şunu dedi: “Gönülsüzce ya da zorlamayla değil, herkes yüreğinde kararlaştırdığı gibi versin, çünkü Tanrı sevinçle vereni sever” (2. Korintoslular 9:7). Yehova’nın Şahitlerinin ibadet salonlarında veya büyük ibadetlerin yapıldığı salonlarda para toplanmaz. Kanunun izin verdiği ülkelerde, bağışta bulunmak isteyenlerin bunu rahatça yapabilmesi için bağış kutuları konulmuştur. Başkalarının ne verip vermediğini hiç kimse bilmez. Bazıları diğerlerinden daha fazla verebilecek, bazılarıysa hiçbir şey veremeyecek durumdadır. İsa Yeruşalim’deki mabedin hazine kutusu ve bağışta bulunanlar hakkındaki fikrini söylediğinde doğru görüşü belirtti: Önemli olan paranın miktarı değil, kişinin maddi gücünün elverdiği ölçüde gösterdiği cömertlik ruhudur (Luka 21:1-4).
 
Yehova’nın Şahidi olursam, benden de onlar gibi vaaz etmem beklenecek mi?
Mesih’in Gökteki Krallığının yönetimi altında yeryüzündeki Cennette yaşama vaadi hakkındaki bilgiyle dolan kişi bunu başkalarıyla paylaşmak ister. Siz de isteyeceksiniz. Bu sevinç veren bir haberdir (Elçiler 5:41, 42).
Bunu yapmak İsa Mesih’in öğrencisi olduğunu göstermenin önemli bir yoludur. O, Mukaddes Kitapta “sadık ve gerçek şahit” diye adlandırılır. Yeryüzündeyken ‘göklerin krallığı yaklaştı’ diyerek vaaz ediyordu ve öğrencilerini aynısını yapmaya gönderdi (Vahiy 3:14; Matta 4:17; 10:7). Sonra, takipçilerine “gidin bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin” emrini verdi. Ayrıca son gelmeden önce “krallık hakkındaki bu iyi haberin, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulaca”ğını da önceden bildirdi (Matta 24:14; 28:19, 20).
Bu iyi haberi duyurmanın birçok yolu vardır. Dostlarla ve tanıdıklarla sohbetler genelde buna fırsat yaratır. Bazıları mektupla ya da telefonla bunu yapar. Başkaları tanıdıklarına genelde ilgilerini çekeceğini düşündükleri konular içeren yayınlar postalar. Şahitler haberi işitmeyen kimse kalmamasını istediklerinden, evden eve giderek de mesajı bildirirler.
Mukaddes Kitapta şu sıcak çağrı bulunuyor: “Ruh ve gelin, ‘Gel!’ demeyi sürdürüyorlar. Bunu duyan herkes ‘Gel!’ desin. Susayan gelsin. Dileyen ücretsiz olarak hayat suyu alsın” (Vahiy 22:17). Yeryüzündeki Cennet ve getireceği nimetler hakkında başkalarıyla konuşmak, bu iyi haberi paylaşma arzusuyla dolu yürekten gelen, gönüllü bir iş olarak yapılmalıdır.
Yehova’nın Şahitleri ve inançları hakkında başka sorularınızın da olduğundan eminiz. Bazı soruların üzerinde uzun uzun konuşmak gerekebilir. Sorularınızı yanıtlamak istiyoruz. Bu küçük kitapta yerimiz kısıtlı olduğundan, sizden bunları yörenizdeki Şahitlere sormanızı rica ediyoruz. Bunu onların ibadet salonlarında ya da sizi evinizde ziyaret ettiklerinde yapabilirsiniz. Ya da sorularınızı 2. sayfadaki adrese yazabilirsiniz.
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35430 ziyaretçi (61604 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=