Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

Yehova—Kimdir?
Yehova—Kimdir?
BİR 19. yüzyıl kâşifi Henri Mouhot, Kamboçya’da balta girmemiş ormanda ağaçları keserek ilerlerken, karşısına geniş bir hendeğin çevrelediği bir tapınak çıktı. Bu, dünyadaki en büyük dinsel anıt, Angkor Wat’tı. Mouhot, bu yosun kaplı yapının insan işi olduğunu bir bakışta söyleyebilirdi. Kendisi, “eski bir Michelangelo tarafından dikilmiş bu tapınak Yunan ve Roma’dan kalan tüm eserlerden daha heybetli,” diye yazmıştı. Yüzyıllarca terk edilmiş ve ihmal edilmiş durumda kalmasına rağmen bu karmaşık yapının bir tasarımcısı olduğundan Mouhot’un kuşkusu yoktu.
İlginçtir ki, yüzyıllar önce yazılmış, hikmet kaynağı bir kitap da benzer bir mantık kullanmıştır: “Her evin bir yapıcısı vardır, oysa her şeyin yapıcısı Tanrı’dır.” (İbraniler 3:4, Müjde) Fakat bazıları, ‘doğanın işleyişinin insan yapısı şeylerden farklı’ olduğunu söyleyebilirler. Ne var ki, tüm bilim adamları bu itiraza katılmıyor.
ABD Pennsylvania, Lehigh Üniversitesinde biyokimya doçenti olan Michael Behe, “biyokimyasal sistemlerin cansız nesneler olmadığını” kabul ettikten sonra, şunu soruyor: “Canlı biyokimyasal sistemler zekâ ürünü bir tasarım olabilir mi?” O, bilim adamlarının şimdi genetik mühendisliği gibi yöntemlerle canlı organizmalarda temel değişiklikler tasarımladıklarını göstererek devam ediyor. Evet, hem canlı hem de cansız “yapılar” oluşturulabilir! Canlı hücrelerin mikroskobik dünyasını araştıran Behe’nin dikkatini, işlevleri açısından birbirine bağımlı bileşenler içeren, şaşırtıcı şekilde karmaşık sistemler çekti. Vardığı sonuç nedir? “Hücreyi, yani yaşamı moleküler düzeyde inceleme yönündeki çabaların birikiminden çıkan sonuç, yüksek sesli, net, keskin bir haykırıştır: ‘Tasarım!’”
Öyleyse, tüm bu karmaşık sistemlerin ardındaki Tasarımcı kim?
 
Tasarımcı Kim?
Bu sorunun cevabı daha önce sözü edilen, eski devirlerde yazılmış hikmet kaynağı bir kitap olan Mukaddes Kitapta bulunuyor. Mukaddes Kitap, giriş sözlerinde tüm şeyleri kimin tasarladığıyla ilgili soruyu olağanüstü bir sadelik ve netlikle yanıtlıyor: “Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı.”—Tekvin 1:1.
Ancak Yaratıcı, Tanrı olduğu söylenen başka varlıklardan ayırt edilmek üzere, Kendini eşsiz bir adla tanıtır: ‘Gökleri yaratmış, yeri ve ondan çıkanları sermiş olan; yer üzerinde kavme soluk veren Yehova Tanrı şöyle diyor . . . ’ (İşaya 42:5, 8) Evet, Yehova, evreni tasarımlayan, yeryüzündeki erkek ve kadınları yaratan Tanrı’nın adıdır. Öyleyse Yehova kimdir? Nasıl bir Tanrı’dır? Neden onu dinlemeliyiz?
 
Adının Önemi
Her şeyden önce, Yaratıcının adı olan Yehova ne anlama gelir? Mukaddes Kitabın İbranice yazılan kısmında bu ad, İbranice dört harfle (יהוה) belirtilir ve yaklaşık 7.000 kez geçer. Bu ad, İbranice hava′ (“olmak”) fiilinin ettirgen biçimi olarak görülür ve “O, Olmaya Neden Olur” anlamına gelir. Başka sözlerle, Yehova amaçlarını yerine getirmek üzere ne olmaya gerek duyuyorsa, hikmetle, Kendisinin O olmasını sağlar. Örneğin O, vaatlerini yerine getirmek üzere, Yaratıcı, Hâkim, Kurtarıcı ya da Hayatın Sürdürücüsü olur. Ayrıca, bu İbranice fiilin bir şekli de gerçekleşme sürecinde olan bir eylemi belirtir. Bu gösteriyor ki, Yehova hâlâ Kendisinin, amaçlarının gerçekleştiricisi olmasını sağlamaktadır. Evet, O yaşayan bir Tanrı’dır!
 
Yehova’nın En Belirgin Nitelikleri
Mukaddes Kitap, vaatlerinin gerçekleştiricisi olan bu Yaratıcı’yı çok sıcak biri olarak tanıtır. Kendi ayırt edici niteliklerini Yehova şu sözlerle ortaya koymuştur: “Yehova, Yehova, çok acıyan ve lûtfeden, geç öfkelenen ve inayeti ve hakikati çok olan, binlere inayetini (sevgi dolu inayetini) saklıyan, haksızlığı ve günahı ve suçu bağışlıyan” bir Tanrı. (Çıkış 34:6, 7) Yehova, sevgi dolu inayet Tanrısı olarak tanımlanmıştır. Burada kullanılan İbranice sözcük “vefalı sevgi” olarak da çevrilebilir. Yehova Kendi sonsuz amacını gerçekleştirirken, yarattığı varlıklara sevgi göstermeye vefayla devam eder. Böyle bir sevgiyi takdir etmez misiniz?
Yehova ayrıca geç öfkelenir ve suçlarımızı bağışlamakta çabuk davranır. Hata bulmaya çalışmayan, bağışlamaya istekli böyle bir kişiye yakın olmak insana mutluluk verir. Ancak bu, Yehova’nın kötülüğe göz yumduğu anlamına gelmez. Kendisi şunu bildirdi: “Ben, RAB, adalet severim; fesatla soygunculuktan nefret ederim.” (İşaya 61:8) Adalet Tanrısı olarak O, kötülüklerinde arsızca direten günahkârlara sonsuza dek göz yummayacak. Bu nedenle, Yehova’nın dünyadaki adaletsizliği uygun gördüğü zamanda düzelteceğinden emin olabiliriz.
Sevgi ve adalet nitelikleri arasında kusursuz bir denge sağlamak hikmet gerektirir. Yehova, bize karşı davranışlarında bu iki niteliği harika bir şekilde dengeler. (Romalılar 11:33-36) Elbette, O’nun hikmeti her yerde görülebilir. Doğadaki harikalar buna tanıklık eder.—Mezmur 104:24; Süleymanın Meselleri 3:19.
Bununla birlikte, hikmete sahip olmak yeterli değildir. Yaratıcı, düşündüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için tam bir kudrete de sahip olmalıdır. Mukaddes Kitap O’nun kudretli bir Tanrı olduğunu şöyle açıklıyor: “Gözlerinizi yukarı kaldırın, ve görün, bunları kim yarattı; o ki, bunların ordusunu sayı ile çıkarır; . . . . kudretinin büyüklüğünden ötürü, ve kuvvetinin zoru ile onlardan hiç biri eksilmez.” (İşaya 40:26) Yehova’nın, “kudretinin büyüklüğü” ile iradesini yerine getirebileceğine kuşku yoktur. Böyle nitelikler sizi Yehova’ya yaklaştırmaz mı?
 
Yehova’yı Tanımanın Yararları
Yehova dünyayı ‘boşuna yaratmadı,’ Kendisiyle anlamlı bir ilişki içindeki insanlar ‘üzerinde otursun diye ona şekil verdi.’ (İşaya 45:18, Tekvin 1:28) O, yeryüzünde yarattığı varlıklara ilgilenir. Kendisi insanlığa cennette, bahçe benzeri bir yuvada mükemmel bir başlangıç sağlamıştı. İnsanlar ise, bu yuvayı harap ediyorlar ve Yehova bundan hiç memnun değil. Bu nedenle Yehova, adının anlamıyla uyumlu olarak, insan ve Yer’le ilgili başlangıçtaki amacını tamamlayacaktır. (Mezmur 115:16; Vahiy 11:18) O, Kendi itaatli çocukları olarak yaşamaya istekli olanlar için, yeryüzünde Cenneti yeniden oluşturacaktır.—Süleymanın Meselleri 8:17; Matta 5:5.
Mukaddes Kitabın son kısmı, Cennette tadabileceğimiz yaşamın niteliğini şu sözlerle anlatır: “Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm olmıyacak; ve artık matem ve ağlayış ve acı da olmıyacak; çünkü evelki şeyler geçtiler.” (Vahiy 21:3, 4) İşte bu, Yehova’nın sizin tatmanızı istediği gerçek yaşamdır. Yehova gerçekten de iyiliksever bir baba gibidir! O’nun hakkında ve Cennette yaşamak üzere sizden bekledikleri hakkında daha fazla bilgi almayı istiyor musunuz?
Özellikle belirtilmemişse tüm ayetler Kitabı Mukaddes çevirisinden alınmıştır.
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35430 ziyaretçi (61602 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=