Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  => Çağımızdaki Gelişme ve Büyümeleri
  => Nelere inanirlar?
  => Duymanızı İstedikleri İyi Haber
  => İyi Haberi İnsanlarla Paylaşma Yolları
  => İyi Haberin Toplum İçin Pratik Değeri
  => Dünya Çapında Sahip Oldukları Teşkilat ve Yaptıkları İşler
  => Sundukları Mesajla İlgilenenlerin Sık Sordukları Sorular
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

Nelere inanirlar?
Nelere İnanırlar?
YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİ, göklerin ve yerin Yaratıcısı, Mutlak Güce Sahip Tanrı Yehova’ya inanırlar. İçinde yaşadığımız evrendeki, son derece karmaşık tasarımlı harikaların varlığı mantıken, tüm bunların üstün zekâlı, güçlü bir Yaratıcı tarafından meydana getirildiğini gösterir. İnsanın nitelikleri işlerine yansıdığı gibi, aynı durum Yehova Tanrı için de söz konusudur. Mukaddes Kitaba göre, “O’nun görünmez nitelikleri, . . . . Tanrılığı, dünyanın yaratılışından bu yana açıkça görülüyor.” Aynı zamanda, “gökler Allahın izzetini beyan eder” ve bunu tek kelime etmeden, sessizce yapar (Romalılar 1:20; Mezmur 19:1-4).
İnsan, kilden çanak çömlek yaparken de, televizyon ya da bilgisayar yaparken de, bir amaca sahiptir. Yeryüzü, üzerindeki bitkiler ve hayvanlar ise bunlardan çok daha harikadır. Trilyonlarca hücresiyle insan bedeninin yapısına akıl erdiremeyiz. Düşünme merkezi beynimiz de akıl sır ermeyecek kadar şahanedir! Eğer insan nispeten önemsiz buluşlarını bile bir amaçla yapmışsa, Yehova Tanrı da hayranlık uyandıran eserlerini hiç kuşkusuz amaçsızca meydana getirmemiştir. Süleyman’ın Meselleri 16:4 Yehova’nın ‘her şeyi gayesi için yarattığını’ söyler.
Yehova yeryüzünü bir amaçla meydana getirdi. Bu, ilk insan çiftine söylediği şu sözlerden anlaşılabilir: “Semereli olun, ve çoğalın, ve yeryüzünü doldurun . . . . denizin balıklarına, ve göklerin kuşlarına, ve yer üzerinde hareket eden her canlı şeye hâkim olun” (Tekvin 1:28). Bu çift, itaatsiz olduklarından, dünyayı, hem doğruluk standartlarına uyacak hem de bitkileriyle ve hayvanlarıyla tüm yeryüzüne sevgiyle bakacak ailelerle doldurmayı başaramadı. Ama onların başarısızlığı Yehova’nın amacını boşa çıkarmıyor. Bu olaydan binlerce yıl sonra şunlar yazıldı: ‘RAB, dünyaya şekil veren, onu boşuna yaratmadı. . . . . Üzerinde oturulsun diye ona şekil verdi.’ “Dünya ebediyen duruyor”, yok edilemez (İşaya 45:18; Vaiz 1:4). Yehova’nın yeryüzüyle ilgili amacı gerçekleşecek: “Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım” (İşaya 46:10).
Bu nedenle Yehova’nın Şahitleri, dünyanın ebediyen duracağına ve Yehova’nın onu güzelleştirilmiş, oturulabilir duruma getirme amacına uyan insanların, ölmüş olanların da, yeryüzünde sonsuza dek yaşayabileceğine inanırlar. Tüm insanlık Âdem ve Havva’dan kusurluluğu miras aldı, o halde hepimiz günahkârız (Romalılar 5:12). Mukaddes Kitap “günahın ödediği ücret ölümdür” der. “Yaşıyanlar biliyorlar ki, öleceklerdir; fakat ölüler bir şey bilmezler.” “Suç işliyen can, ölecek olan odur” (Romalılar 6:23; Vaiz 9:5; Hezekiel 18:4, 20). Öyleyse, ölüler nasıl tekrar yaşayıp yeryüzünün nimetlerinden yararlanabilir? Bu ancak Mesih İsa’nın fidyesi sayesinde olabilir, çünkü o şunları dedi: “Dirilme ve yaşam benim. Bana iman eden ölse de hayata gelir.” “Mezarlarda olan herkesin onun sesini işitip çıkacağı zaman geliyor” (Yuhanna 5:28, 29; 11:25; Matta 20:28).
Bu nasıl olacak? İsa’nın yeryüzündeyken duyurusunu başlattığı ‘krallığın iyi haberinde’ bu açıklanıyor (Matta 4:17-23). Ama Yehova’nın Şahitleri bugün iyi haberi çok özel bir yolla vaaz ediyorlar.
 
 
 
YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİ NELERE İNANIRLAR?
 
 
 
İnançları
 
Kutsal Yazılara Dayanan Nedeni
Mukaddes Kitap Tanrı’nın Sözüdür ve hakikattir
 
2. Tim. 3:16, 17;  2. Pet. 1:20, 21;  Yuhn. 17:17
Mukaddes Kitap geleneklerden çok daha güvenilirdir
Mat. 15:3; Kol. 2:8
Tanrı’nın ismi Yehova’dır
Mezm. 83:18; İş. 26:4; 42:8; Çık. 6:3
Mesih Tanrı’dan daha aşağı konumdadır
Mat. 3:17; Yuhn. 8:42; 14:28; 20:17; 1. Kor. 11:3; 15:28
Mesih Tanrı’nın yaratıklarının ilkidir     
Kol. 1:14; Vah. 3:14
Mesih haç üzerinde değil, bir direk üzerinde öldü
Gal. 3:14; Elçi. 5:30
Mesih’in insan hayatı, itaatli  insanlar için fidye olarak                ödenen bir bedeldi
Mat. 20:28; 1. Tim. 2:5, 6; 1. Pet. 2:24
Mesih ölümsüz bir ruh olarak diriltildi    
1. Pet. 3:18; Rom. 6:9; Vah. 1:17, 18
Mesih tek kurban olarak yeterliydi        
Rom. 6:10; İbr. 9:25-28
Mesih şimdi bir ruh olarak hazır bulunuyor                       
Yuhn. 14:19; Mat. 24:3; 2. Kor. 5:16; Mezm. 110:1,2
Şimdi ‘sonun vaktindeyiz’                
Mat. 24:3-14; 2. Tim. 3:1-5; Luka 17:26-30
Mesih’in yönetimindeki Krallık yeryüzüne barış ve adaletle hükmedecek  
İş. 9:6, 7; 11:1-5; Dan. 7:13, 14; Mat. 6:10
Gökteki Krallık yeryüzüne ideal yaşam koşulları getiriyor                     
Mezm. 72:1-4; Vah. 7:9,10, 13-17; 21:3, 4
Yeryüzü hiçbir zaman yok olmayacak ve boş kalmayacak         
Vaiz 1:4; İş. 45:18; Mezm. 78:69
Tanrı bugünkü ortamı Armagedon savaşında ortadan kaldıracak          
Vah. 16:14, 16; Tsef. 3:8; Dan. 2:44;İş. 34:2; 55:10, 11
Kötüler sonsuza dek yok olacak            
Mat. 25:41-46; 2. Sel. 1:6-10
Tanrı’nın onayladığı insanlar sonsuz yaşam alacak                  
Yuhn. 3:16; 10:27, 28; 17:3; Mar. 10:29, 30
Hayata götüren sadece tek bir yol vardır     
Mat. 7:13, 14; Efes. 4:4, 5
İnsan, Âdem’in günahı yüzünden ölüyor      
Rom. 5:12; 6:23
İnsan canı ölümle yok olur 
Hez. 18:4; Vaiz 9:10; Mezm. 6:5; 146:4; Yuhn. 11:11-14
Ölüler diyarı insanlığın ortak mezarıdır     
Eyub 14:13; Vah. 20:13, 14
Ölülerin dirilme ümidi var                
1. Kor. 15:20-22; Yuhn. 5:28, 29; 11:25, 26
Âdem’den miras alınan ölüm kalkacak         
1. Kor. 15:26, 54; Vah. 21:4; İş. 25:8
Sadece “küçük sürü”yü oluşturan 144.000 kişi göğe gidip Mesih’le birlikte saltanat sürüyor
Luka 12:32; Vah. 14:1, 3; 1. Kor. 15:40-53; Vah. 5:9, 10
144.000’ler Tanrı’nın ruhi oğulları olarak yeniden doğarlar                
1. Pet. 1:23; Yuhn. 3:3; Vah. 7:3, 4
Ruhi İsrail’le yeni bir ahit yapıldı        
Yer. 31:31; İbr. 8:10-13
Cemaatin temeli Mesih’tir                 
Efes. 2:20; İş. 28:16; Mat. 21:42
Dualar Mesih aracılığıyla yalnızca Yehova’ya yöneltilmelidir               
Yuhn. 14:6, 13, 14; 1. Tim. 2:5
Tapınmada resim ve heykel kullanılmaz         
Çık. 20:4, 5; Lev. 26:1; 1. Kor. 10:14; Mezm. 115:4-8
Ruhçuluktan kaçınılmalıdır                 
Tesn. 18:10-12; Gal. 5:19-21; Lev. 19:31
Şeytan, dünyanın görünmez yöneticisidir      
1. Yuhn. 5:19; 2. Kor. 4:4; Yuhn. 12:31
İsa’nın bir takipçisi dinlerarası kaynaşma akımlarında yer almaz      
2. Kor. 6:14-17; 11:13-15; Gal. 5:9; Tesn. 7:1-5 Yuhn. 15:19; 17:16
İsa’nın bir takipçisi dünyadan ayrı kalmalıdır                               
Yak. 4:4; 1. Yuhn. 2:15;
Tanrı’nınkilerle çelişmeyen ülke yasalarına itaat edilmelidir
Mat. 22:20, 21;  1. Pet. 2:12; 4:15
 
Bedene ağızdan veya damardan kan almak Tanrı’nın yasalarına aykırıdır  
Tek. 9:3, 4; Lev. 17:14; Elçi. 15:28, 29
 
Mukaddes Kitabın ahlakla ilgili yasalarına itaat edilmelidir             
1. Kor. 6:9, 10; İbr. 13:4;  1. Tim. 3:2;  Sül. 5:1-23
 
Sebt gününü tutma emri yalnızca Yahudiler’e verildi ve Musa Kanunuyla birlikte son buldu           
Tesn. 5:15; Çık. 31:13; Rom. 10:4; Gal. 4:9, 10; Kol. 2:16, 17
Ruhban sınıfı ve özel unvanlar uygun değildir                          
Mat. 23:8-12; 20:25-27; Eyub 32:21, 22
İnsan evrim sonucu oluşmadı, yaratıldı
İş. 45:12; Tekv. 1:27; Mat. 19:4
Mesih, Tanrı’ya hizmet ederken izlenmesi gereken bir örnek bıraktı    
1. Pet. 2:21; İbr. 10:7; Yuhn. 4:34; 6:38
Suya tamamen batırılarak yapılan vaftiz, vakfın simgesidir
Mar. 1:9, 10; Yuhn. 3:23; Elçi. 19:4, 5
İsa’nın takipçileri Kutsal Yazılardaki hakikati herkese sevinçle ilan ederler
Rom. 10:10; İbr. 13:15; İş. 43:10-12
 

 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35430 ziyaretçi (61576 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=