Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
MERHAMET, Tanrı’nın başlıca niteliklerinden biridir (Mezmur 86:15). Acaba O’nun merhameti ne kadar kapsamlı? Bir mezmur yazarı şunları yazdı: “Eğer fesatları hesaba alırsan, ey Yehova, ya Rab, kim durabilir? Fakat sende aflık vardır, ta ki, senden korkulsun” (Mezmur 130:3, 4). Başka bir yerde de şöyle okuyoruz: “Şark garptan ne kadar uzaksa, isyanlarımızı bizden o kadar uzaklaştırdı. Baba çocuklarına nasıl acırsa, RAB kendisinden korkanlara öyle acır. Çünkü yaratılışımızı bilir; hatırlar ki, biz toprağız” (Mezmur 103:12-14).
Açıkça görüldüğü gibi Yehova, merhameti nedeniyle hatalarımızı tamamen ve cömertçe bağışlıyor. “Toprak” olduğumuzu, sınırlarımızı ve kusurlu yapımızı göz önüne alarak merhamet gösteriyor. Tanrı’nın ne kadar merhametli olduğunu gösteren bazı örnekleri Mukaddes Kitaptan görelim.
Elçi Petrus, Mesih’i üç kere inkâr etti (Markos 14:66-72). Elçi Pavlus, hakikati öğrenmeden önce Mesih’in takipçilerine zulmetti. Ayrıca, oyunu onlardan bazılarının öldürülmesi yönünde kullandı. Hatta içlerinden birinin öldürülmesini bile onayladı (Elçiler 8:1, 3; 9:1, 2, 11; 26:10, 11; Galatyalılar 1:13). Korintos cemaatindeki bazı kişiler, Hıristiyan olmadan önce içkici, gaspçı ve hırsızdı (1. Korintoslular 6:9-11). Yaptıklarına rağmen, hepsi sonunda Tanrı’nın onayını kazandı. Peki Tanrı onları neden bağışladı?
 
Tanrı’dan Merhamet Görmek İçin Üç Adım
Pavlus şunları yazdı: “Merhamet gördüm. Çünkü bilgisizdim ve imansızca hareket ediyordum” (1. Timoteos 1:13). Tanrı tarafından bağışlanmak için gerekli olan ilk adımın ne olduğunu Pavlus bize bu dürüst sözlerle gösterdi. Bu adım, Sözü aracılığıyla hem Yehova, hem de standartları hakkında tam bilgi almaktır (2. Timoteos 3:16, 17). Şüphesiz, eğer Yaratıcımızı tanımıyorsak O’nu memnun edemeyiz. İsa Tanrı’ya dua ederken şöyle dedi: “Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i bilgi edinerek tanımaları gerekir” (Yuhanna 17:3).
Dürüst kişiler bu bilgiyi aldığında, geçmişte yaptığı hatalar yüzünden büyük bir üzüntü duyar ve yürekten tövbe eder. Tövbe, bağışlanmak için atılması gereken ikinci adımdır. Elçiler 3:19’da şöyle geçiyor: “Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve dönün.”
Ayet ayrıca üçüncü adımın dönmek olduğunu gösteriyor. Dönmek ifadesi, birinin eski yaşam tarzından ve görüşlerinden vazgeçip, Tanrı’nın standart ve görüşlerini benimsemesi anlamına gelir (Elçiler 26:20). Diğer bir deyişle, bir kişi kendine yeni bir yaşam yolu çizerek Tanrı’ya “üzgünüm” dediğinde bu konuda gerçekten samimi olduğunu göstermiş olur.
 
Tanrı Her Şeyi Bağışlamaz
Tanrı, bazı kişilerin günahlarını bağışlamaz. Pavlus şunları yazdı: “Hakikat hakkında tam bilgi edindikten sonra kasten günahlar işlersek, artık günahlar için kurban kalmaz, bunun yerine [aleyhte] hükümle ilgili korkulu bir bekleyiş . . . . kalır” (İbraniler 10:26, 27). ‘Kasten günah işlemek’ ifadesi, yaptığı kötülüklerin kişinin yüreğinde iyice yer edip, yüreğin taşlaşmasını çağrıştırıyor.
Yahuda İskaryot yüreğinin taşlaşmasına izin verdi. İsa şöyle dedi: “O adam doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu” (Matta 26:24, 25). İsa kendi zamanındaki bazı din adamlarıyla ilgili de şunları söyledi: “Siz babanız İblis’tensiniz . . . . Yalan söylediği zaman, karakterine uygun davranır; çünkü hem yalancıdır, hem de yalanın babasıdır” (Yuhanna 8:44). Onlar da Şeytan gibi özünde kötüydü. Yaptıklarından pişmanlık duymak yerine, kötü davranışlarının hayatlarında daha fazla yer etmesine izin verdiler. Kusurlu ve zayıf yapıları nedeniyle, gerçek Hıristiyanlar bile günahlar işliyor, hatta bazen ciddi günahlar söz konusu oluyor. Fakat bu şekilde hata yapmaları, kökleşmiş kötü bir karakterleri olduğunu göstermez (Galatyalılar 6:1).
 
Son Nefesinde Merhamet
Yehova sadece günahın ne olduğunu değil, günah işleyen kişinin tutumunu da dikkate alır (İşaya 1:16-19). İsa’yla birlikte direğe gerilen iki suçlunun tutumuna bakalım. Onlardan birinin şu itirafta bulunması ikisinin de ciddi suçlar işlediğini gösteriyor: “Biz bunu hak ettik, çünkü yaptıklarımızın cezasını çekiyoruz; fakat bu adam [İsa] hiçbir kötü şey yapmadı.” Bu suçlunun sözleri, İsa hakkında bir şeyler bildiğini göstermektedir. Sahip olduğu bu bilgi muhtemelen, tutumunda olumlu yönde değişiklik yapmasına yardım etti. Bu, suçlunun sonra İsa’ya, “Krallığını aldığında beni hatırla” diye yalvarmasından açıkça görülüyor. İsa bu samimi ifadeye nasıl karşılık verdi? “Gerçekten de bugün sana diyorum ki, sen benimle birlikte Cennette olacaksın” dedi (Luka 23:41-43).
Şunu bir düşünün: İsa, yaşamının son anlarındaki bu sözleriyle, ölüm cezasını hak ettiğini itiraf eden bir adama merhamet göstermiş oldu. Bu ne kadar teşvik edicidir! O halde şundan emin olabiliriz ki, hem İsa hem de Yehova Tanrı, gerçekten tövbe ettiğini açıkça gösteren herkese karşı, geçmişte yaptıklarına bakmaksızın merhametli olacak (Romalılar 4:7).
 

ŞUNLARI MERAK ETTİNİZ Mİ?
▪ Tanrı’nın merhametini nasıl tanımlarsınız? (Mezmur 103:12-14; 130:3, 4).
▪ Bir kişi Tanrı’nın onayını kazanmak için hangi adımları atmalı? (Yuhanna 17:3; Elçiler 3:19).
▪ İsa direğe gerilmiş bir suçluya nasıl bir vaatte bulundu? (Luka 23:43).

 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35430 ziyaretçi (61605 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=