Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye

                         MUKADDES KİTAP: TANRI'DAN BİR HEDİYE

    Bir dostunuzdan değerli bir hediye aldığınız günü hatırlıyormusunuz? Herhalde o gün hem heycanlanmış hem de çok mutlu olmuştunuz. Ne de olsa bir hediye, onu veren kişi hakkında çok şey anlatır. Örneğin hediye verenin sizin arkadaşlığınıza değer verdiğini gösterir. Siz de arkadaşınızın bu düşünceli hediyesine teşekürünüzü ifade etmiş olmalısınız.

    Mukaddes Kitap da Tanrı'dan bir hediyedir. Bunun için Tanrı'ya yürekten minnettar olabiliriz.Bu eşsiz Kitap, başka türlü asla edinemeğeceğimiz bilgiler içerir. Örneğin, bize göklerin, yerüzünün ve ilk erkek ve kadının yaratılışını anlatır. İçinde, sorunlarla ve kaygılarla mücadele etmemize yardım edecek güvelinir ilkeler bulunur. Tanrı'nın, amacını nasıl gerçekleştireceğini ve yer yüzündeki koşuları nasıl iyileştireceğini açıklar. Tüm bunları düşünecek olursak, Mukaddes Kitap gerçekten de çok heyecan verici bir hediye, değil mi?

    Mukaddes kitap aynı zamanda mutluluk veren bir hediyedir. Çünkü hediyeyi veren Yehova Tanrı'nın nasıl biri olduğunu gösterir. O'nun böyle bir kitap sağlaması, kendisini iyi tanımamızı istediğinin ispatıdır. Mukaddes KitapYehova'ya yaklaşmamıza gercekten yardım edebilir .

    Bugün dünyada yüz milyonlarca insanın elinde Mukaddes Kitap bulunmaktadır. Mukaddes Kitap tüm olarak veya kısmen 2.300'den fazla dilde basılmıştır. Dolayısıyla dünya nüfusunun yuzde 90'ından fazlası bu kitabı kendi dilinde okuyabilir. Her hafta ortalama olarak bir milyondan fazla Mukaddes Kitap dağıtılıyor. Mukaddes Kitap tüm olarak ya da kısmen milyarlarca adet bsılmıştır. Başka hiçibir kitabın Mukaddes Kitaba benzemediği kesindir!

    Ayrıca Mukaddes Kitap ''Tanrı'nın ilhamıdır'' (2. Timoteos 3:16). Bu nasıl olabilir? Mukaddes Kitap bu soruyu ''İnsanlar kutsal ruhun yönlendirmesiyle, Tanrı'dan aldıklarını aktarmışlardır'' diye cevaplıyor(2. Petrus 1:21). Şöyle bir örnek düşünelim: Bir iş adamı sekreterinden bir mektup yazmasını istiyor. Mektupta iş admının düşünceleri ve talimatları bulunuyor. Dolasıyla mektubu gönderen asıl kişi sekreter değil, iş adamıdır. Benzer şekilde Mukaddes Kitapta da onu kaleme alan insanların değil, Tanrı'nın mesajı bulunur.Dolasıyla tüm Mukaddes Kitap aslında ''Tanrı'nın sözü''dur (1. Selanikliler 2:13).

 

                               KENDİ İÇİNDE UYUMLU VE DOĞRU

    Mukaddes Kitap 1.600 yılı aşkın bir sürede yazıldı. Onu kaleme alanlar farklı zamanlarda yaşamış ve toplumun farklı kesimlerinden insanlardı. Aralarında çiftçi, balıkçı ve çobanlar vardı. Bazıları da peygamber, hakim ve kraldı. İncil yazarı Luka doktordu. Kutsal Yazıları kaleme alan kişilerin geçmişleri birbirinden böylesine farklı olmasına rağmen, bu kitap baştan sona kadar kendi içinde uyumludur.

    Kutsal Yazıların ilk kitabı bize insanlığın sorunlarını nasıl başladığını anlatır. Son kitabı, tüm yeryüzünün bir cennet olacağını, güzel bir bahçeye dönüşeceğini gösterir. Mukaddes Kitabın tüm kısımları binlerce yıllık bir tarihi kapsar ve Tanrı'nın amacının ne olduğunu, bu amacın nasıl gerçekleşeceğini anlamamıza yardım eder. Fakat Tanrı'nın yazdırdığı bir kitaptan da zaten bu beklenir.

   Mukaddes Kitap bilimsel olarak doğru bilgi verir. Hatta, yazıldığı zamanda henüz bilinmeyen bilgileri de içerir. Örneğin, komşu uluslar temizliğin sağlık üzerindeki etkisi ve karantina hakkında hiçbir şey bilmezken, Levililer kitabında İsrail toplumu için bu konularda kanunlar vardı. Dünyamızın şekli hakkında yanlış fikirlerin olduğu zamanda, Mukaddes Kitap yeryüzünden bir ''daire'' veya küre olarak söz ediyordu (İşaya 40:22).Kutsal Yazılarda açıkça dünyanın 'hiçliğin üzerine asılı' olduğu sölendi (Eyub 26:7). Mukaddes Kitap bilim kitabı değildir, ancak bilimsel konulara değindiğide doğru bilgiler verir. Tanrı tarafından yazdırılan bir kitaptan da zaten bunu beklemez miyiz?

    Mukaddes Kitap tarihsel açıdan da doğru ve güvenilirdir.Kayıtları ayrıntılıdır. Sadece isimler değil, kişilerin soyu da belrtilir. Tarihçiler çoğu zaman kendi uluslarının yenilgilerine değinmez. Oysa Mukaddes Kitabı kaleme alanlar, kendi hatalarını ve uluslarının hatalarını bile kaydedecek kadar dürüstü. Örneğin Kutsal Yazıların Sayılar kitabında, yazar Musa, kendisine açık bir şekilde gösterilen ciddi hatasını itiraf eder (Sayılar 20:2-12). Tarihsel kayıtlarda böyle bir dürüstlüğe pek rastlanmaz. Oysa Mukaddes Kitap dürüstçe yazılmıştır; bunun nedeni onun Tanrı'nın kitabı olmasıdır.

                   KULLANIŞLI BİLGİLER SUNAN BİR KİTAP

Mukaddes Kitap Tanrı ilhamı olduğundan, ''öğrenmek, yanlışı göstermek düzeltmek.........bakımından yararlıdır'' (2. Timoteos 3:16). Evet, Mukaddes Kitap kulanışli bilgiler sunan bir kitaptır. İçinde insanın yapısı hakkında derin bir anlayış görülür. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü Yazarı Yaratıcımız Yehova Tanrı'dır! O düşüncelerimizi ve duygularımızı bizden daha iyi anlar. Ayrıca mutlu olmak için neye ihtiyacımız olduğunu bilir. O, nelerden sakınmamız gerektiğini de bilir.

İsa Mesih'in Matta kitabının 5 ila 7. bölümlerinde kayıtlı, Dağdaki Vaaz olarak adlandırılan konuşmasını ele alalım. Bu konuşma öğretim açısından bir şaheserdir. İsa, gerçek mutluluğun nasıl bulunabileceği, nasıl dua edileceği ve maddi şeyler hakkında nasıl dengeli bir görüşe sahip olunacağı gibi konular üzerine konuştu. İsa'nın öğütleri bugün de o zaman olduğu kadar etkili ve uygulanabilir.

Bazı Mukaddes Kitap ilkeleri aile yaşamı, iş alışkanlıkları ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Mukaddes Kitaptaki ilkeker herkes için geçerlidir ve öğütleri her zaman yararlıdır. Tanrı Mukaddes Kitapta bulunan bilginin kaynağını İşaya peygamber aracılığıyla kısaca şöyle açıklıyor: '' Yararlı olanı size öğreten, gitmeniz gereken yolda sizi yürüten Tanrınız RAB benim'' (İşaya 48:17, YÇ).

 

                                    BİR PEYGAMBERLİK KİTABI

    Mukaddes Kitapta geleceği bildiren birçok kayıt bulunur. Peygamberlik adı verilen bu kayıtların çoğu gercekleşmiştir. Örneğin Yehova MÖ sekizinci yüzyılda yaşamış İşaya peygamber aracilığıyla Babil şehirinin yok edileceğini önceden söylemişti (İşaya 13:19; 14:22,23). Bunun tam olarak nasıl olacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. İstilacı ordular Babil'in içinden geçen ırmağı kurutacak ve şehre savaşmadan girecekti. Fakat bu kadarla kalmıyordu. İşaya 'nın peygamberliğinde Babil'i fethedecek kralın ismi bile vermişti:Koreş (İşaya 44:27-45:2).

    Yaklaşık 200 yıl sonra, MÖ 539 yılında 5 ekim'i 6 ekime bağlayan gece, bir ordu Babil yakınlarında kamp kurdu. Ordunun komutanı kimdi? Koreş adında Persli bir kral. Böylece, şaşırtıci bir peygamberliğin gerçekleşmesi için gereken sahne hazırlamış oldu. Acaba Koreş'in ordusu önceden söylendiği gibi Babil'i savaşmadan ele geçirebilecek miydi?

    Babilliler o gece bir bayram kutluyordu ve heybetli surlarının içinde kendilerini güvende hissediyorlardı. Bu arada Koreş zekice bir plan yapıp şehrin içinden geçen ırmağın yönünü değiştirdi. Kısa sürede su, askerlerin ırmak yatağından geçip şehrin surlarına yaklaşabileceği kadar alçaldı. Acaba Koreş'in ordusu Babil surlarını nasıl aşacaktı? O gece bilinmeyen bir nedenle şehrin kapıları açık kalmıştı!

    Babil hakkında önceden '' İçinde ebedien oturulmıyacak, ve nesilden nesle meskün olmıyacak, ve bedevi orada çadır kurmıyacak; ve çobanlar orada sürülerini yatırmıyacaklar'' denmişti (İşaya 13:20). Bu peygamberlik, sadece şehrin ele geçirileceğini söylemekle kalmıyor, şehir ele geçirildikten sonra orada hiçbir zaman oturulmayacağını da önceden bildiriyordu. Bu sözlerin gerçekleştiğini görebiliriz. Eski Babil, bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ın 80 kilometre güneyinde ıssız bir yerdir. Orası Yehova'nın İşaya aracılığılyla söyledi ''Onu helâk süpürgesiyle süpüreceğim'' sözlerinin gerçekleştiğini kanıtlar (İşaya 14:22,23).

    Mukaddes Kitabın güvenilir peygamberlikler içerdiğini görmek imanımızı güçlendiriyor, değil mi? Yehova Tanrı geçmişteki vaatlerini gerçekleştirdiğine göre, yerüzünü cenete dönüştürme vaadini de gercekleştirecektir. Buna kesinlikle güvenebiliriz! (Sayılar 23:9). Gerçekten de, ''yalan söyleyemeyen Tanrı'nın çağlar öncesinden vaat ettiği sonsuz yaşam ümidine'' sahipiz (Titus 1:2).


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35430 ziyaretçi (61578 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=