Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

Cehennemden Korkmalımısınız?

YAYGIN BİR İNANÇ
 

    CEHENNEMİN günahkarlara işkence edilen bir yer olduğuna inanıyor musunuz? Bir çok insan inanıyor. Örneğin 2005 yılında, İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde görevli bir ilahiyatçı, yaptığı araştırma sonucu İskoç din adamlarının üçte birinin Tanrı'dan ayrılanların '' cehennemde sonsuza dek zihinsel azap çekeceğine inandığını'' ortaya koydu. Din adamlarının beşte biri ise bu kişilerin fiziksel işkence göreceğine inanıyordu. Bir çok ülkede cehennem inancı yaygındır. Örneğin 2007 yılında ABD'de yapılan Gallup Kamuoyu Yoklaması'nda ankete katılanların 70% cehenneme inadığı görüldü. Çoğunluğun dindar olamdığı ülkekerde bile insanlar cehenneme inanıyor. 2004 yılında Kanada'da yapılan Gallup Kamuoyu Yoklaması'nda ise halkın 40%'sinin cehenneme inandığı görüldü.Büyük Britaniya'da halkın 32%'si cehennemin varlığından şüphe duymuyor.


Din adamlarının öğrettikleri

    Hıristiyan aleminde bir çok din adamı, cehennemin fiziksel işkence yapılan ateşli bir yer olduğunu öğretmeyi bıraktı. Bunun yerine Katolik Kilisesinin 1994'te yayınlanan inanç ve ibadet kılavuzu olan Catechism of the Catholic Church' te geçen tanıma benzer bir görüşü desteklemeye başladılar. Bu kaynak şöyle diyor: '' Cehenneme atılan insanın çektiği asıl ceza, sonsuza dek Tanrı'dan uzak kalmaktadır''.

    Yine de bir çok insan, cehennemin zihisel veya fiziksel işkence yapılan bir yer olduğuna inanmaya devam ediyor. Bu öğretiği destekleyenler onun Kutsal Kitaba dayandığını da idda ediyor. Sothern Baptist İlahiyat Okulu Başkanı R. Albert Mohler görüşünü çok net bir şekilde belirtiyor: '' Bu, Kutsal yazılara dayalı bir gerçekten başka bir şey değildir.''


Neye inadığınız neden önemli?

    Cehennem gerçekten bir azap yeri ise şüphesiz ondan korkmalısınız. Ancak bu öğreti doğru değilse, onu savunan din adamları karmaşa yaratıyor ve buna inananlara gereksiz bir zihinsel azap çektiriyorlar demektir. Ayrıca Tanrı'ya da leke getiriyorlar.

    Tanrı'nın Sözü olan Kutsal Kitap bu konuda ne der? Öncelikle şu üç soruya cevap bulalım:
1- Ölünce gerçekte bize ne oluyor?
2- İsa Cehennem hakkında ne öğretti?
3- Cehennem hakkındakı gerçeği öğrenmek sizi nasıl etkiler?1- ÖLÜNCE GERÇEKTE BİZE NE OLUYOR?


    '' Tüm canlar ölümsüzdür, kötülerin canı bile...Yaptıklarının bedeli olarak sönmez ateşte yanma cezasına çarptırılan bu ölümsüz canların, çektikleri sıkıntıya (son vermesi) imkansızdır'' (İskenderiyeli Clemens, MS ikinci ila üçüncü yüzyıllarda yaşamış bir yazar).

    CLEMENS gibi cehennemin sonsuz bir işkence olduğunu öğretenler, insan canının ölümsüz olduğunu var sayıyorlar.Tanrı'nın Sözü olan Kutsak Kitap bu öğretiği destekler mi? Onun aşağıdaki sorulara verdiği yanıtlara bakalım:

    İlk insan olan Adem ölümsüz bir cana mı sahipti? Türkçe'de yaygın olarak kullanılan bir tercüme olan Kitabı Mukaddes'te, Adem'in yaratılışı hakkında şunları okuyoruz: '' RAB Allah yerin toprağından adamı yaptı, ve onun burnuna hayat nefesini üfledi; ve adam yaşayan can oldu (Tekvin 2:7). Dikkat ederseniz ayet Adem'e bir can verildiğini söylemiyor.

    Adem günah işledikten sonra ona neler oldu? Tanrı'nın ona verdiği ceza, cehennemde sonsuza dek azap çekmek değildi. Kutsal Kitap-Yeni Çeviri Tanrı'nın sözlerini şöyle aktarıyor:'' Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın.Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin'' (Yaratılış 3:19; italikler tarafımızdan). Tanrı'nın sözleri, Adem'in herhangi bir kısmının o öldükten sonra yaşamaya devam edeceğini ima etmez. Adem öldüğünde bir can olan Adem ölmüş oldu.

    Ölümsüz cana sahip bir insan var mı? Tanrı, Hezekiel Peygambere şöyle dedi: '' Ölecek olan, günah işleyen candır'' (Hezekiel 18:4,). Elçi Pavlus şöyle yazdı: '' Günah bir insan (Adem) aracılığıyla,ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı.Çünkü hepsi günah işledi'' (Romalılar 5:12, .). Tüm insanlar günah işlediğine göre, mantıken tüm canlar ölmelidir.

    Ölmüş bir can bir şey bilir veya hisseder mi? Tanrı'nın sözü şöyle der: '' Yaşayanlar öleceğini biliyor, ama ölüler hiç bir şey bilmiyor'' (Vayiz 9:5, .).Kutsal Kitap, insan öldükten sonra neler olduğunu şu sözlerle anlatıyor: '' Toprağa döner o gün tasarıları da biter'' (Mezmur 146:4, .). Madem ki ölüler ''hiç bir şey bilmiyor'' ve tasarıları bitiyor, cehennemde nasıl azap çekebilirler? İsa Mesih, ölümü insanın bilinçsiz olduğu bir duruma değil uykuya benzetti (Yuhanna 11:11-14). Fakat bazıları buna karşı çıkıyor, çünkü onlar İsa'nın cehennemin ateşli bir yer olduğunu ve günahkarların cehennem ateşine atılacağını öğrettiğini düşünüyorlar. O halde şimdi İsa'nın cehennem hakkında aslında neler söylediğini ele alalım.

 

2- İSA CEHENNEM HAKKINDA NE ÖĞRETTİ?
 

    İsa şöyle dedi: ''Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at.Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir.' oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez,' '' (Markos 9:47,48 YÇ.)

    Başka bir sefeinde İsa, bir hüküm döneminde kötü insanlara şöyle diyeceğini söyledi: '' Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis ile melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin! Bunlar sonsuz azaba.... gidecekler'' (Matta 25:41,46 YÇ.)

 

    İsa'nın yukarıdaki sözleri ilk bakşta cehennem öğretisini destekliyormuş gibi görünebilir. Fakat elbette İsa, Tanrı'nın sözündeki şu ifadeyle çelişecek bir şey söylemek istemedi: '' Ölüler hiç bir şey bilmiyor'' (Vayiz 9:5 YÇ.). O halde İsa, insanın cehenneme atılmasından söz ederken ne kastetti? Bahsettiği ''sönmez ateş'' gerçek mi yoksa sembolik mi idi? Kötüler ne anlamda ''sonsuz azaba'' gidecekler? Şimdi bu soruları tek tek ele alalım.

    İsa, bir inasnın cehenneme atılmasından söz ederken ne kastetti? Bazı çevirilerde Markos 9:47'de ''cehennem'' olarak tercüme edilen orjinal Yunanca sözcük Geenna'dır. Bu sözcük, ''Hinnom Vadisi'' anlamına gelen İbranice Ge Hinnom ifadesinden gelir. Hinnom Vadisi eski Yerusalim'in hemen dışında bulunuyordu. İsrail krallarının zamanında bu vadide çocuklar kurban ediliyordu; bu, Tanrı'nın mahküm ettiği iğrenç bir uygulamaydı. Tanrı, böyle şeyler yaparak sahte tapınmada yer alanları ölümle cezalandıracağını söylemişti. Bu nedenle Hinnom Vadisi ''boğazlama deresi'' olarak adlandırılacaktı ve ''bu kavmın leşleri'' gömülmeden orada bırakılacaktı (Yeremya 7:30-34, Kitabı Mukaddes).Dolayısıyla Yehova, Hinnom Vadisinin canlı kurbanlara işkence edilen bir yer olacağını değil, cesetlerin topluca atılıp yok edileceği bir yer olacağını bildirmişti.

   İsa'nın zamanında, Yeruşalim halkı Hinnom Vadisini çöpük olarak kullanıyordu. Buraya bazı adi suçluların cesetlerini atarlardı ve çöplerle cesetlerin yakılabilmesi için burada ateşin daima yanması sağlanırdı. İsa ölmeyen kurtlardan ve sönmeyen ateşten söz ederken anlaşılan İşaya 66:24'e gönderme yapıyordu. İşaya, Tanrı'ya ''başkaldırmış olanların cesetleri'' hakkında şöyle dedi: '' Öylelerini kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez'' (YÇ). Hem İsa hem de onu dinleyenler, İşaya'nın gömülmeyi haketmeyenlerin cesetlerinden söz ettiğini biliyordu.

    O halde İsa Hinnom Vadisini veya Gehenna'yı, dirilme ümidi olmayan bir ölümü ifade eden uygun bir simge olarak kullanmıştı.Tanrı'nın ''canıda bedenide cehennemde (Yunanca, geenna)'' yok edebileceğini söylerken buna dikkat çekiyordu (Matta 10:28,YÇ). Gehenna, sonsuz işkencenin değil, sonsuz ölümün simgesidir.

    İsa'nın bahsettiği ''sönmez ateş'' gerçek mi yoksa sembolik mi idi? Dikakt ederseniz İsa'nın Matta 25:45'de değindiği '' sönmez ateş '', '' İblis ile melekleri için '' hazırlanmıştır. Sizce ruhi yapıdaki varlıklar gerçek anlamda ateşte yanar mı? Yoksa İsa ''ateş'' ifadesini simgesel olarak mı kullandı? Belliki aynı bağlamda geçen ''koyunlar'' ve ''keçiler'' ifadeleri gerçek anlamlarıyla kullanılmıyordu, bunlar farklı karakterlere sahip insanları resm eden simgesel ifadelerdi (Matta 25:32, 33). Dolayısıyla İsa'nın değindiği sönmez ateş de kötüleri mecazi anlamda yakıp yok edecektir.

    Kötüler ne anlamda ''sonsuz azaba'' gidecek? Çoğu çeviri Matta 25:46'da '' azab '' ifadesini kullansada Yunanca kolasin kelimesinin temel anlamı '' ağaçların büyümesini kontrol altına almak '' veya '' budamak '', gereksiz dalları kesip atmaktır. Dolayısıyla, koyun benzeri nitelikler gösteren kişiler sonsuz yaşam alırken, keçi benzeri nitelikleri olan ve tövbe etmeyen kişilerin yaşamla bağları kesilecek ve sonsuza kadar bu durumda kalacaklar, böylece '' sonsuz azaba '' gidecekler.Sizin görüşünüz nedir?

İsa insanların ölümsüz bir cana sahip olduğunu hiçbir zaman öğretmedi.Fakat ölülerin dirileceğiyle ilgili öğretisini sık sık tekrarladı (Luka 14:13,14; Yuhanna 5:25-29; 11:25). İsa canın ölmediğine inansaydı ölülerin diriltileceğini söyler miydi? İsa, Tanrı'nın kötülere sonsuza dek acımasızca işkence edeceğini öğretmedi. Tersine şunları söyledi: '' Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi.Öyle ki O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun'' (Yuhanna 3:16, YÇ). İsa bu sözlerle kendisine iman etmeyenlerin öleceğini ima etmiş olmuyor mu? Eğer onalrın sonsuza dek yaşayıp cehennem azabı çekeceğini söylemek isteseydi, bunu açıkça belirtmez miydi?

    Cehennemin sonsuz işkence çekilen bir yer olduğu öğretisi Kutsal Kitapla bağdaşmaz. Bu aslında Hıristiyan öğretisi olduğu iddia edilen putperest kökenli bir öğretidir. Tanrı insanları cehennemde sonsuza dek yakmaz. Peki cehennem hakkındaki gerçeği öğrenmek sizin Tanrı'yla ilgili görüşünüzü nasıl etkiler?


3- CEHENNEM HAKKINDAKİ GERÇEK SİZİ NASIL ETKİLER?

    Cehennemde insanlara işkence edildiğini öğreten kişiler hem Yehoa Tanrı'yı hemde niteliklerini son derece yanlış tanıttılar. Kutsal Kitapta Tanrı'nın kötüleri yok edeceği söyleniyor (2 Selanikliler 1:6-9). Fakat duyduğu haklı öfke Tanrı'nın davranışlarının ardındaki başlıca etken değildir. Tanrı kötü niyetli yada kindar değildir.Şöyle bir düşünce tarzı vardır: '' Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam'' (Hezekiel 18:23, YÇ). Tanrı kötünün ölümünden zevk almıyorsa, sonsuza dek insanlara işkence edilmesini seyretmekten nasıl zevk alabilir?

    Tanrı'nın en baskın niteliği sevgidir (1 Yuhanna 4:8). Gerçekten de '' RAB herkese iyidir; merhametleri de bütün işleri üzerindedir'' (Mezmur 145:9, Kitabı Mukaddes). Bunun karşılığında Tanrı, ona içten sevgi geliştirmemizi ister (Matta 22:35-38).Sizi harekete geçiren cehennem korkusu mu Tanrı sevgisi mi? 

    İnsan canının cehennemde acı çektiği öğretisi Tanrı'yla ilgili sağlıksız bir korku uyandırır.Oysa Tanrı hakkındaki gerçeği öğrenip O'nu seven kişi sağlıklı bir Tanrı korkusu geliştirecektir. Mezmur 111:10 (KM) şöyle der: ''Hikmetin başlangıcı RAB korkusudur; emirlerini yapan her adamın iyi anlayışı vardır.'' Tanrı'dan böyle korkmak, O'nun karşısında dehşete kapılmak değil, yaratıcımıza büyük hayranlık ve saygı duymaktır. Bu da Tanrı'yı memnun edemeyeceğimizden endişelenerek sağlıklı bir korku duymamızı sağlar.

    Örneğin, cehennem hakkındaki gerçeği öğrenmenin eski bir uyuşturucu kullanıcısı olan Kathleen adlı 32 yaşındaki kadın nasıl etkilendiğine bakalım. O sık sık partilere katılırdı. Kendinden nefret ediyordu, hayatına şiddet ve ahlaksızlık hakimdi. Şunları söylüyor: '' Bir yaşındaki kızıma bakıp 'ona neler yapıyorum, bunun için chennemde yanacağım' diye düşünürdüm''. Kathleen uyuşturucuyu bırakmaya çalıştı fakat tüm çabaları boşa gitti. Bununla ilgili şöyle diyor: ''İyi biri olmak istiyordum fakat hayatımda ve dünyada her şey berbattı. İyi biri olamk için bir neden göremiyordum.''

    Sonra Kathleen Yehova'nın Şahitleri ile tanıştı. Şöyle diyor: '' Ateşli bir cehennemin olamdığını öğrendim. Kutsal Yazılara dayalı kanıtlar son derece mantıklıydı. Cehennemde yanmayacağımı bilmek çok rahatlatıcıydı.'' Kathleen ayrıca kötülükten arınmış bir yeryüzünde insanların sonsuza dek yaşayabileceği konusunda Tanrı'nın vaadini de öğrendi (Mezmur 37:10,11,29; Luka 23:43). '' Şimdi gerçek bir ümidim var'' diyor. '' Cennette sonsuza dek yaşamak!'' Kathleen cehennemde yanma tehdidi olmadan uyuşturucuyu bırakabilecek miydi? Şöyle anlatıyor: '' Uyuşturucuyu dayanılmaz şekilde istediğim zamanlarda yardım etmesi için Yehova Tanrı'ya yakarırdım.O'nun bu kirletici alışkanlıklarla ilgili görüşünü düşünürdüm ve O'nu hayal kırıklığına uğratmak istemezdim. Yehova'da dualarımızı yanıtlardı.'' (2 Korintoslular 7:1). Tanrı'yı üzme korkusu Kathleen'i bağımlılıktan kurtardı.

    Evet, cehennemde işkence çekmekten korkmak yerine Tanrı'ya karşı sevgi ve sağlıklı bir korku geliştirmek, sonsuz mutluluğu tadabilmek için Tanrı'nın isteğini yapmak üzere bizi harekete geçirebilir. Mezmur yazarı şunları dile getirdi: '' Ne mutlu RAB'den korkana, O'nun yolunda yürüyene!'' (Mezmur 128:1, YÇ).


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35294 ziyaretçi (60810 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=