Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
Avtar isimli kadın Kutsal Kitabı incelemeye başlayınca Sih topluluğunun dinine mensup olan ailesi hayal kırıklığına uğradı. Şöyle anlatıyor: “Geldiğim ülkede dinini değiştirirsen toplum da seninle ilişkisini keser. Hatta isimlerimizin bile dini anlamları vardır. Dinini değiştirmek, kimliğini reddetmek ve ailene saygısızlık etmek olarak görülür.”
AVTAR incelemesinin sonunda Yehova’nın bir Şahidi oldu. Onun farklı bir dini seçmesi yanlış mıydı? Belki siz de onun ailesi gibi düşünüyorsunuz. Siz de dininizi, ailenizin kökeninin ve kültürünüzün ayrılmaz ve değiştirilemez bir parçası olarak görebilirsiniz.
Bir kişinin ailesine saygı göstermesi önemlidir. Kutsal Kitap şöyle der: “Hayata gelmeni sağlayan babanı dinle” (Özdeyişler 23:22). Fakat Yaratıcımız ve amaçları hakkındaki hakikati aramak daha önemlidir (İşaya 55:6). Böyle bir arayış gerçekçi mi? Eğer öyleyse bunu yapmanız sizin için ne kadar önemli?
 
Yaratıcımız Hakiki Dini Aramamızı İstiyor
Dünyadaki dinlerin öğrettikleri birbiriyle çelişir. Tabii ki bu öğretilerin hepsi birden doğru olamaz. Dolayısıyla Kutsal Kitabın dediği gibi birçok insanın ‘Tanrı için gayreti [var]; ancak bunu tam bilgiye göre yapmıyorlar’ (Romalılar 10:2). Yine de Kutsal Kitabın 1. Timoteos 2:4’te kayıtlı olan sözlerinde Tanrı’nın isteğinin “her tür insanın hakikatle ilgili tam bilgi edinmesi” olduğu yazılıdır. Peki tam bilgi nasıl bulunabilir?
Cevabı bulmak için Kutsal Kitabı incelemenin neden yerinde olduğunu görelim. Kutsal Kitabı ilhamla kaleme alanlardan biri olan Pavlus şöyle dedi: “Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek . . . . bakımından yararlıdır” (2. Timoteos 3:16). Şimdi hakikat arayışının bir kısmı olarak Kutsal Kitapta yazılanların doğru olduğuna dair kanıtları inceleyelim. Kendiniz için Kutsal Kitabın eşsiz hikmetini, tarihsel doğruluğunu ve gerçekleşmiş peygamberlik sözlerini derinlemesine araştırın.
Kutsal Kitap tüm dinlerin Allah’a götürdüğünü öğretmez, tersine okurlarına duydukları her şeye inanmamalarını söyledikten sonra “Tanrı’dan olup olmadıklarını anlamak üzere vahiyleri sınayın” der (1. Yuhanna 4:1). Örneğin gerçekten Tanrı’dan gelen herhangi bir öğreti en başta gelen niteliği sevgi de dahil O’nun kişiliğiyle uyum içinde olmalı (1. Yuhanna 4:8).
Kutsal Kitapta da açık bir dille belirttiği gibi Tanrı, Kendisini ‘gerçekten bulabilmemizi’ istiyor (Elçiler 17:26, 27). Bu nedenle bulduğumuz kanıtlara göre davranmamız, dinimizi değiştirmemiz anlamına gelse bile yanlış olamaz. Fakat bu karar nedeniyle çıkan sorunlar karşısında ne yapılabilir?
 
Aileye Vefa Göstermek Konusunda Denge
İnsanlar farklı bir inanç seçtiklerinde artık belirli dini törenlere ve bayramlara katılamayacaklarına karar verebilirler. Bunun ailede olumsuz tepkiler uyandırabileceğini kabul etmek gerekir. İsa peygamber de bunun farkındaydı ve takipçilerine “Babayla oğul, anneyle kız, kaynanayla gelin arasında ayrılık yaratmaya geldim” dedi (Matta 10:35). İsa Kutsal Kitap öğretilerinin ailede anlaşmazlıklara yol açmasının kaçınılmaz olduğunu mu söylemek istedi? Tabii ki hayır. Bir kişi ailesinden farklı bir inanç benimsediğinde aile buna olumsuz tepki gösterirse neler olabileceğini söylüyordu.
Peki aileyle anlaşmazlık yaşamaktan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı mı? Kutsal Kitap çocukların anne babalarının sözünü dinlemeleri ve eşlerin kocalarına istekle boyun eğmeleri gerektiğini öğretir (Efesoslular 5:22; 6:1). Ancak Tanrı’yı sevenlerin “insanlardan önce Tanrı’ya itaat” etmeleri gerektiğini de söyler (Elçiler 5:29). Böylece O’na vefa duyanların zaman zaman aile bireylerinden bazılarının hoş karşılamayacağı bir karar vermesi gerekebilir.
Tanrı, Sözü olan Kutsal Kitapta doğru ve yanlış öğretiler arasında belirgin bir ayrım yapsa da herkese seçme özgürlüğü tanır (Tekrar 30:19, 20). Hiç kimse kendisine doğru gelmeyen bir şekilde tapınmaya ya da inançlarıyla ailesi arasında bir seçim yapmaya zorlanmamalı. Peki Kutsal Kitabı incelemek ailenin bölünmesine yol açar mı? Hayır. Tersine Kutsal Kitap farklı dini inançları olan eşleri birbirlerini bırakmamaya teşvik ediyor (1. Korintoslular 7:12, 13).
 
Endişelerinizi Yenin
Yehova’nın Şahitleriyle Kutsal Kitabı incelediğiniz takdirde toplumdan gelebilecek tepki sizi endişelendiriyor olabilir. Örneğin Mariamma isimli bir kadın şöyle anlatıyor: “Ailem bana bakabilecek bir koca bulamayacağımdan endişeleniyordu. Bu nedenle Kutsal Kitabı incelememe karşı çıktılar.” Ancak Mariamma, Yehova Tanrı’ya güvendi ve incelemeye devam etti (Mezmur 37:3, 4). Siz de aynısını yapabilirsiniz. Sonuçlardan korkmaktansa elde edeceğiniz yararları düşünün. Kutsal Kitabın mesajı yaşamları değiştirir ve insanları daha iyi kişiler haline getirir. İnsanlar ailelerine bencil olmayan sevgi göstermeyi öğrenirler. Kutsal Kitabı inceleyenler, insanlara hakaret etmek veya fiziksel şiddet uygulamak, alkol ve uyuşturucu kullanmak gibi kötü alışkanlıkların üstesinden gelebilirler (2. Korintoslular 7:1). Kutsal Kitap vefa, dürüstlük ve çalışkanlık gibi yapıcı nitelikleri geliştirmeye teşvik eder (Özdeyişler 31:10-31; Efesoslular 4:24, 28). Öyleyse neden Kutsal Kitabı inceleyip öğretilerini hayatınızda uygulamanın yararlarını görmeyesiniz?
 
 
MERAK ETTİNİZ Mİ?
 
Diniinançlarınızı gözdengeçirmeniznedenyararlıdır? (Özdeyişler 23:23; 1. Timoteos 2:3, 4).
Doğrudiniöğretilerinasılsaptayabilirsiniz? (2. Timoteos 3:16; 1. Yuhanna 4:1).
Ailenizinkarşı çıkması KutsalKitabı incelemenizeengelolmalı mı? (Elçiler 5:29).
 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35430 ziyaretçi (61610 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=