Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

Armagedon Nedir?

ARMAGEDON 
TÜM SAVAŞLARI SONA ERDİRECEK TANRININ SAVAŞI


    ''Bir hemcinsini öldürmek onlara korkuç geliyor, bu nedenle savaş onlar için anlaşılmaz ve iğrenç.Hatta dillerinde bunu ifade edecek bir kelime yok'' (Norveçli gezgin FRIDJOV NANSEN 1888'de, Grönland'daki eskimolaraı anlatıyor).

    Savaşın ''anlaşılmaz ve iğrenç'' olarak görüldüğü bir toplumda yaşamak kimin hoşuna gitmez? Savaşın bilinmediği, hatta bu yüzden onu tanımlayacak bir kelimenin bile olmadığı bir dünyayı kim istemez? Böyle bir dünya özellikle de insanlardan beklenirse inanılmaz gelebilir.

    Ancak İşaya peygamber aracılığyla bizzat Tanrı şöyle bir dünya vaat eder: ''Kılıçlarını sapan demirleri, ve mızraklarını bağcı bıçakları yapacaklar; millete karşı kılıç kaldırmayacak, ve artık çengi öğrenmeyecekler'' (İşaya 2:4).

    Görev başında 20 milyon askerin ve devam eden yaklaşık 20 savaşın olduğu bu dünyada, söz konusu vaadin gerçekleşmesi için büyük bir değişim olması gerektiği açık. Mutlak Güce Sahip Yehova Tanrı'nın, vaadini gerçekleştirmek için toplumsal olaylara müdahale etmesi gerekecektir. Yehova'nın bu müdahalesi, Mukaddes Kitabın Armagedon olarak adlandırdığı olayla doruğa ulaşacak (Vahiy 16:14,16).

    Son yıllarda ''Armagedon'' ifadesi küresel bir nükleer felakete atfen kullanılmaya başladıysa da bir sözlük bu sözcüğün temel anlamını şöyle açıklar: ''İyi ve kötü güçler arasındaki büyük ve son mücadelenin yapıldığı yer''. İyilik bir gün kötülüğü yenebilecek mi, yoksa böyle bir savaş sadece bir kurgu mu?

    Mukaddes Kitabın tekrar tekrar kötülüğün sona ereceğinden bahsetmesi bizi teselli edebilir. Mezmur yazarı şunların olacağını bildirdi: ''Günahkarlar dünyadan tükensin, ve kötüler artık yok olsunlar'' (Mezmur 104:35). Süleymanın Meselleri kitabında şunları okuyoruz: ''Memlekette doğru adamlar oturacaklar, ve kamiller orada kalacaklardır. Fakat kötü adamlar memleketten atılacaklar ve hainler ondan söküleceklerdir'' (Süleymanın Meselleri 2:21,22).

    Ayrıca Mukaddes Kitap kötülerin güçlerini barışçıl şekilde bırakmayacaklarını, bu nedenle de Tanrı'nın, savaşlar da içinde olmak üzere tüm kötülüğü tamamen sona erdirmek için harekete geçeceğini gösterir (Mezmur 2:2).Mukaddes Kitabın bu benzersiz savaşa verdiği isim, yani Armagedon özel bir anlam taşır.


Geçmişte Megiddo Yakınlarında Gerçekleşen Savaşlar

    ''Armagedon'' kelimesi ''Megiddo Tepesi'' anlamına gelir. Yizreel Ovası'nın ortasında bulunan eski Megiddo kenti, tarih boyunca birçok savaşta önemli çarpışmalara sahne olmuştur. Tarihçi Eric H. Cline kitabında şunları yazdı: ''Tarih boyunca Megiddo ve Yizreel Vadisi'nde toplumların geleceğini belirleyen savaşlar yapılmıştır'' (The Battles of Armagedon).

      MEGİDDO

Gideon ve adamları Megiddo yakınlaındaki önemli bir çarpışmada zafer kazandılar


    Cline'nin değindiği gibi Megiddo civarında gerçekleşen çarpışmalar birçok savaşta sonucu belirlemiştir. 13. yüzyılda Asya'nın büyük kesimini ele geçire Moğol orduları, ilk kez bu vadide yenilgiye uğradı. General Edmund Allenby komutasındaki Britanya güçleri, 1. dünya savaşında Osmanlı ordusunu Megiddo yakınlarında yendi. Bir askeri tarihçi, Allenby'nin zaferini ''tarihte en hızlı ve net sonuç veren çarpışmalardan biri'' olarak tanımladı.

    Mukaddes Kitap devirlerinde de Megiddo yakınlarında önemli çarpışmalar yapıldı. Orada hakim Barak, Sisera komutasındaki Kenan ordularını yendi (Hakimler 4:14-16; 5:19-21). Gideon, 300 kişilik birliği ile büyük Midyan ordusunu o bölgede bozguna uğrattı (Hakimler 7:19-22). Kral Saul ve oğlu Yonatan, Filisti ordularının İsrailoğlularını yendiği çarpışmada, yakındaki Gilboa dağı'nda öldüler (1. Samuel 31:1-7).

    Coğrafi açıdan stratejik bir konumda bulunmaları nedeniyle Megiddo ve çevresindeki vadiler son 4000 yılda çok sayıda savaşa tanık oldu. Bir tarihçi bu sayının en az 34 olduğunu belirtti.

    Megiddo'nun stratrjik konumu ve tarihi ile, simgesel ''Armagedon'' kelimesi arasında bir bağlantı olduğuna şüphe yok. Bu kelime Mukaddes Kitapta sadece 1 defa geçsede Vahiy kitabındaki bu kullanımı Armagedon'un dünyadaki herkesin hayatını etkileyeceğini gösterir.  Mukaddes Kitaba Göre Armagedon

    Geçmişte Megiddo yakınlarında tarihi belirleyen savaşlar yapıldıysada, bu savaşların hiçbiri kötülüğü sona erdirmedi. Hiçbiri tamamen iyilerin ve tamamen kötülerin çarpıştığı bir savaş olmadı. Mantıken böyle bir savaşta Tanrı'nın rol oynamasını bekleriz. Bir defasında İsa'nın dediği gibi, ''biri dışında kimse iyi değildir, O'da Tanrı'dır'' (Luka 18:19). Üstelik Mukaddes Kitap Armagedon'dan Tanrı'nın savaşı olarak söz eder. 

    Kutsal Yazılarda bulunan Vahiy kitabı ''dünyanın bütün kralları'nın'' ''mutlak güce sahip Tanrı'nın büyük günündeki savaş için'' toplanacağını söyler (Vahiy 16:14). Peygamberlik niteliğindeki bu kayıt şöyle devam eder: '' Onlar dünyanın krallarını İbranice Armagedon denen yere topladılar'' (Vahiy 16:16). Daha sonra Vahiy kitabı ''dünya kralları ila ordularının, ata binmiş olanla ve ordusuyla saaşmak üzere'' toplanacağını açıklar (Vahiy 19:19). Bu atlı İsa Mesih olarak tanıtılıyor (1. Timoteos 6:14,15; Vahiy 19:11,12,16).

    Bu ayetler bize ne gösterir? Armagedon Tanrı ile itaatsız insanlık arasındaki savaştır. Yehova ve İsa Mesih neden böyle bir savaş başlatacak? Bunun bir nedeni ''yeryüzünü mahvedenlerin'' Armagedon aracılığıyla 'mahvedilecek' olmasıdır (Vahiy 11:18). Ayrıca bu savaşın sonucunda barış dolu bir dünya olacaktır. ''Biz O'nun Tanrı'nın vaadine dayanarak, ....yeni bir yer bekliyoruz''; bu yeni yer ''doğruluğun barınağı olacaktır'' (2. Petrus 3:13).

Armagedon'dan sonra dünyanın her yerinde insanlar için savaş anlaşılmaz ve iğrenç olacak 

Armagedon Neden Gereklidir?

    'Sevgi Tanrısı' Yehova'nın, Barış Hükümdarı olan İsa'yı savaşmakla görevlendirmesi size tuhaf gelebilir (2 . Korintoslular 13:11; İşaya 9:6). Bunu yapmalarının sebebini anlamak meseleyi netleştirecektir. Mezmurlar kitabı İsa'yı ata binmiş bir savaşçı olarak tarif eder. Mesih neden savaşıyordu? Mezmur yazarı şöyle açıklıyor: ''Hakikat, hilim ve adalet uğruna''. Mesih, adaleti sevdiği ve kötülükten nefret ettiği için savaşıyor (Mezmur 45:4,7). 

    Ayrıca Mukaddes Kitap Yehova'nın bugün dünyada gördüğü adaletsizlik karşısında hissettiklerini anlatır. İşaya peygamber, ''RAB olanları gördü ve adaletin yokluğuna üzüldü'' diye yazdı. ''Doğruluğu göğüslük gibi kuşandı, kurtuluş miğferini başına taktı, öç giyisisini giydi, gayreti kaftan gibi sanırdı'' (İşaya 59:15,17 ).

    Güç kötülerin elinde olduğu sürece doğru ve kimseler barış ve güvenliği tadamayacak (Süleymanın Meselleri 29:2; Vaiz 8:9). Gerçekçi olmak gerekirse, yozlaşmış ve kötü insanlar oldukça bu yozlaşma ve kötülüğü yok etmek imkansızdır. Bu nedenle kalıcı barış ve adalet ancak kötülein ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacaktır. Süleyman, ''Kötü adam salihin fidyesidir'' diye yazdı (Süleymanın Meselleri 21:18).

    Hâkim, Tanrı olduğundan kötülere karşı hüküm her durumda adil olacaktır. İbrahim şöyle sordu: ''Bütün dünyanın hakimi adalet yapmaz mı?''. O cevabı öğrendi, Yehova her zaman adildir! (Tekvin 18:25). Ayrıca Mukaddes Kitap Yehova'nın kötüleri yok etmekten zevk almadığını söyler, bu O'nun için son çaresidir (Hezekiel 18:32; 2. Petrus 3:9).


Armagedon'u Ciddiye Alın!

    İnsanlığın geleceğini belirleyecek bu savaşta siz kimin tarafında olacaksınız? Çoğumuz otomatik olarak iyilerin tarafında olduğumuzu düşünürüz. Fakat bundan nasıl emin olabiliriz? Tsefanya peygamber bizi şöyle teşvik eder: ''Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinin'' (Tsefanya 2:3,YÇ). Elçi Pavluş'un yazdığı gibi Tanrı'nın isteği ''Her tür insanın hakikatle ilgili tam bilgi edinmesi ve kurtulmasıdır'' (1. Timoteos 2:4).

    Yehova hakkındaki hakikati ve O'nun yeryüzünü kötülükten temizlemekle ilgili amacını öğrenmek kurtuluşa giden ilk adımdır. Doğruluk ilkelerine bağlı bir yaşam sürmekse ikinci adımdır, bu bize Tanrı'nın onayını ve korumasını sağlar.

    Bu önemli adımları atarsak insanların yol açtığı savaşları gerçekten sona erdirecek olan Armagedon savaşını hevesle bekleyebiliriz. Bu savaş sona erdiğinde dünyanın her yerinde insanlar için savaş anlaşılmaz ve iğrenç olacak. ''Artık çengi öğrenmeyecekler'' (İşaya 2:4).


 

 
Yehova ve amaçlarıyla ilgili gerçekleri öğrenmek kurtuluşa giden ilk adımdır

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: cem( cemdostumhotmail.com ), 23.05.2011, 22:42 (UTC):
kardeşler ellerinize sağlık çok güzel yapmışsınız. sizi tanımak isterim. mail adresimi yazdım. Yehova sizlerle olsun

Yorumu gönderen: hasan( ), 17.05.2011, 19:18 (UTC):
yehovaya sığınıyorum

Yorumu gönderen: hasan( ), 17.05.2011, 19:03 (UTC):
sizleri seviyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35378 ziyaretçi (61309 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=