Ana Sayfa
  Sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
  Sorularınızın cevaplarını buradan görebilirsiniz...
  Anketler
  Information
  FORUM
  Armagedon Nedir?
  Cehennemden Korkmalımısınız?
  “Çocuğuma Ne Oldu Böyle?”
  Çocuklara İhtiyaç Duydukları İlgiyi Göstermek
  Depresyon Kişiyi Nasıl Etkiler?
  En Büyük İsim
  Eski Âdetler Günümüz Meksikasında Hâlâ Sürüyor
  Eski Elyazmaları Nasıl Tarihlendiriliyor?
  Evkaristiya Ayinin Ardındaki Gerçekler
  Gençler Tehlikede
  Hakiki Dini Nasıl Bulabilirsiniz?
  => Tek Bir Hakiki Din Mi Var?
  => Hakiki Din Nasıl Bulunabilir?
  => Hakiki Dinde Batıl İnançlar Olabilir mi?
  Hayata Saygı
  Hayırseverlik Bir Çözüm mü?
  Hıv Açısından Taranmış Kan Güvenli Midir?
  İblis Kimdir?
  İnsanın Kendi Dinini Seçmesi Yanlış mı?
  İnsanlar Mutlu Bir Gelecek Sağlayabilir Mi?
  İsa Aralık Ayında mı doğdu?
  İsa Mesih Kimdir?
  İsa’nın Mucizeleri - Yaşanmış Olaylar mı Yoksa Mit mi?
  İsa’nın Yeryüzündeki Son Günlerini Yeniden Yaşamak
  Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Sorun
  Kana saygı
  Karşılaştığımız Haksızlıklar Hakkında Tanrı Ne Hissediyor?
  Kocanın Reis Olması Aslında Ne Anlama Gelir?
  Kur'an da başörtüsü kelimesi geçmiyor !
  Kürtaj Kolay Bir Çözüm Değil
  Mukaddes Kitap: Tanrı'dan Bir Hediye
  Mukaddes Kitap Geleceği Bildiriyor mu?
  Müzik Tanrı’dan Bir Armağan
  Neden Birçok İnsan Karamsar?
  Neden İsa Mesih’e İnanalım?
  Neden Varız?
  Ölünce Bize Ne Oluyor?
  Ölümden Sonra Yaşam Var Mı?
  Ruhçuluktan Neden Sakınmalısınız?
  Sahte Dinin Sonu Yakın!
  Saul Isa’nin Takipcilerine Neden Zulmetti?
  Savaş ve Acılar Bir Gün Sona Erecek mi?
  Son Günler Neyin Son Günleri?
  Suçlar Kontrolden Çıktı Mı?
  Şiddete Başvurmak Her Zaman Yanlış mı?
  Tanrı Hakkındaki Hakikat Nedir?
  Tanrı Bizimle Gerçekten İlgileniyor mu?
  Tanrı Ciddi Günahları Bağışlar mı?
  Tanrı İlgisiz ve Duyarsız Biri mi?
  Tanrı Kimdir?
  Tanrı Kendisini Tanımamızı İstiyor
  Tanrı sevgiyse, kötülüğe neden izin veriyor?
  Tanrı Sizden Ne Bekliyor?
  Tanrı’nın İsteklerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?
  Tanrı’nın Krallığı Nedir?
  Tanrı'nın Yeryüzüyle İlgili Amacı Nedir?
  Tanrı’nın Nefret Ettiği Davranışlar
  Tanrı’ya Dua ile Yaklaşmak
  Tanrı'ya Yaklaşabilir misiniz?
  Tanrı’yı Memnun Eden Aile Hayatı
  Tanrı’yı Memnun Etmeyen İnanç ve Âdetler
  Yaşadığınız Sorunlar Tanrı’dan Bir Ceza mı?
  Yaşamınızı kader mi yönlendiriyor?
  Yehova—Kimdir?
  Yehova’nın Şahitleri Kimlerdir?
  Yeryüzü Bir Cennet Olacak mı?
  Uyanis!
  Kategoriler

Hakiki Din Nasıl Bulunabilir?
Hakiki Din Nasıl Bulunabilir?
Bazıları şöyle düşünüyor: ‘Eğer Tanrı’nın açıkladığı bir hakikat varsa neden onu aramam gereksin ki? Tanrı’nın tüm insanlığı ilgilendiren önemli bir mesajı varsa, bunu insanlar hemen anlasın, aramalarına gerek kalmasın diye yeterince net şekilde iletmez mi?’
TANRI istese böyle bir şeyi kesinlikle yapabilir. Fakat acaba O’nun hakikati iletmek için seçtiği yol bu mu?
 
Tanrı Hakikati Nasıl İletir?
Aslında Tanrı mesajlarını hakikati samimiyetle arayan kişilerin bulabileceği şekilde iletir (Mezmur 14:2). Tanrı’nın Yeremya peygamber aracılığıyla yüzlerce yıl önce ilettiği mesajı ele alalım. Tanrı’nın itaatsiz toplumuna verilen bu mesaj Yeruşalim’in yakında Babilliler eliyle gerçekleşecek yıkımı hakkındaydı (Yeremya 25:8-11; 52:12-14).
Ancak o dönemde Tanrı adına konuştuğunu iddia eden başka peygamberler de vardı. Hananya Yeruşalim’in barış içinde olacağını söylüyordu. Bu Yeremya’nın ilettiği mesajdan oldukça farklıydı. Bu durumda o zaman yaşayan biri kime inanacaktı? Yeremya’ya mı, yoksa onun söylediklerinin aksini söyleyen kişilere mi? (Yeremya 23:16, 17; 28:1, 2, 10-17).
Samimi Yahudiler kimin doğruyu söylediğini anlamak için Yehova Tanrı’yı bir kişi olarak tanımalıydılar. O’nun hem kanunlarını ve ilkelerini hem de suç işlemeye karşı tutumunu anlamaları gerekiyordu. Bunu yaptıklarında Tanrı’nın Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözlerin doğru olduğunu, yani ‘kimsenin kötülüğünden tövbe etmediğini’ fark edeceklerdi (Yeremya 8:5-7). Ayrıca bu üzücü durumun Yeruşalim ve orada yaşayanlar için iyiye işaret olmadığını anlayacaklardı (Tesniye 28:15-68; Yeremya 52:4-14).
Yeremya’nın Yeruşalim hakkındaki sözleri gerçekleşti. Şehir Babilliler tarafından MÖ 607’de yerle bir edildi.
İtaatsizliğin sonuçları çok uzun zaman önceden bildirilmiş olsa da, Tanrı’nın harekete geçme zamanının geldiğini fark etmek için çaba harcamak gerekiyordu.
 
İsa Mesih’in Bildirdiği Hakikat Hakkında Ne Denebilir?
İsa Mesih’in bildirdiği hakikat için ne denebilir? Herkes bunu Tanrı’dan gelen bir mesaj olarak gördü mü? Hayır. İsa, İsrail toplumunun içinde öğretiyor ve mucizeler yapıyor olsa da onu dinleyen kişilerin çoğu, onun önceden bildirilen Mesih olduğunu anlamadı.
İsa, Tanrı’nın Krallığının ne zaman geleceğini soran Ferisilere bizzat şöyle dedi: “Tanrı’nın krallığının gelişi göze çarpan şekilde olmayacak.” Devamen şöyle dedi: “Tanrı’nın krallığı aranızda” (Luka 17:20, 21). Tanrı’nın atadığı Yönetici olan İsa onların arasındaydı! Fakat aynı Ferisiler onun Mesih’le ilgili peygamberlik sözlerini gerçekleştirdiğini ve “yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih” olduğunu kabul etmediler (Matta 16:16).
Mesih’in birinci yüzyıldaki öğrencilerinin duyurduğu hakikate verilen karşılık da benzerdi. Tanrı’nın o öğrencileri desteklediğini kanıtlayan mucizelere rağmen, çoğu kişi için hakikati görmek kolay değildi (Elçiler 8:1-8; 9:32-41). İsa, takipçilerine insanlara öğreterek onları ‘öğrencisi olarak yetiştirme’ görevini verdi. Hakikati samimiyetle arayan kişiler Kutsal Yazılardaki hakikatleri dinleyerek ve öğrenerek iman ettiler (Matta 28:19; Elçiler 5:42; 17:2-4, 32-34).
Bugün de durum aynıdır. “Krallık hakkındaki . . . . iyi haber, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla” duyuruluyor (Matta 24:14). Bunun mutlaka “göze çarpan şekilde”, yeryüzündeki her bireyin Tanrı’dan bir mesaj olduğunu anlamasını mümkün kılacak kadar açık şekilde yapılması gerekmez. Yine de Tanrı’nın ilettiği hakikat fark edilebilir ve Tanrı’ya O’nun onayladığı şekilde tapınmak isteyen dürüst kişilerden olumlu karşılık görür (Yuhanna 10:4, 27).
Mukaddes Kitap hakkında bir dergi okuyor olmanız muhtemelen hakikati samimiyetle arayan biri olduğunuzu gösterir. Hangi dinin hakikati öğrettiğini nasıl tespit edebilirsiniz?
 
Başarılı Bir Yöntem
Elçi Pavlus birinci yüzyılda Veriya’da yaşayan bazı kişileri, onlara öğrettiklerine verdikleri karşılıktan dolayı övdü. Onlar Pavlus’un söylediklerinin hakikat olduğunu hemen kabul etmedilerse de onu saygıyla dinlediler. Veriyalıların mesajı duyduktan sonra yaptıklarından ders alabiliriz.
Mukaddes Kitaptaki şu sözlere dikkat edin: “Buradakiler [Veriyalılar] Selanik’tekilerden daha açık fikirliydi; kendilerine anlatılanların doğruluğunu her gün Kutsal Yazılardan dikkatle araştırarak sözü büyük istekle kabul ettiler. Böylece onlardan birçoğu iman etti” (Elçiler 17:10-12). Dolayısıyla onların yaptığı araştırma üstünkörü değildi. Pavlus’la sadece bir ya da iki kez kısaca konuşarak kesin sonuçlara varmayı beklemediler.
Veriyalıların ‘sözü büyük istekle kabul etmiş’ olmalarına da dikkat edin. Bu, onların Kutsal Yazıları nasıl bir tutumla araştırdıklarını gösterir. Duydukları her şeye inanmamakla birlikte aşırı şüpheci de değillerdi. Tanrı’nın bir temsilcisi olan Pavlus’un söylediklerine karşı eleştirici bir tutum sergilemediler.
Şunu da düşünün: Veriyalılar Hıristiyanlığı hayatlarında ilk defa duyuyorlardı. Bu onlara hoş, ama gerçek olamayacak bir inanç gibi gelmiş olabilir. Fakat hemen karşı çıkmaktansa, ‘Pavlus’un söylediklerinin doğruluğunu’ Kutsal Yazılardan dikkatle araştırdılar. Böylesine derinlemesine araştırma yapan hem Veriya hem de Selanik’teki kişilerin iman ettiklerini de unutmayın (Elçiler 17:4, 12). Onlar pes etmediler ve hakikatin bulunamayacağı sonucuna varmadılar. Böylece hakiki dinin hangisi olduğunu tespit ettiler.
 
Hakikat İnsanları Nasıl Etkiler?
Bir kişi Veriyalılar gibi hakikati bulduğunda bunu heyecanla başkalarıyla paylaşmak ister. Başkaları bunu onaylamayabilir ve diğer dinlerin de aynı derecede doğru olabileceğini düşünmenin alçakgönüllülük olduğunu söyleyebilir. Ancak kişi Mukaddes Kitaptaki hakikati bir kez buldu mu, hakikat onu inançlı biri yapar. Artık hakikatin ulaşılamaz olup olmadığını ya da tüm dinlerin kurtuluşa götürüp götürmediğini merak etmez. Bununla birlikte hakikati bulmanın ilk adımı, içtenlikle araştırma yapmaktır ve asıl bu alçakgönüllülük gerektirir.
Yehova’nın Şahitleri böyle bir araştırma yaptılar. Bu yüzden hakiki dini bulduklarına inanıyorlar. Sizi, bugün kimlerin hakiki dinin gereklerini yerine getirdiğini tespit etmek üzere Kutsal Yazıları araştırmaya davet ediyorlar. Basit bir listeyi kontrol etmekten çok daha fazlası gerekse de, bu sayfadaki çerçevede bulunan birinci yüzyıldaki İsa’nın takipçileri hakkındaki bilgi bir başlangıç yapmanıza yardım edebilir.
Yehova’nın Şahitleriyle Mukaddes Kitabı ücretsiz olarak incelemeyi kabul ederek, Mukaddes Kitabın aslında ne öğrettiğini derinlemesine araştırabilirsiniz. Bunu öğrenmek hakiki dini tespit etmenizi sağlayacak.
 
 

Hakiki Dinin Özellikleri
Birinci yüzyıldaki İsa’nın takipçilerinin yaptıklarını ve öğrettiklerini gözden geçirin:
Tanrı’nın Sözünün rehberliğine başvurdular (2. Timoteos 3:16; 2. Petrus 1:21).
İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu, Tanrı’dan ayrı ve aşağı konumda biri olduğunu öğrettiler (1. Korintoslular 11:3; 1. Petrus 1:3).
Ölen kişilerin gelecekteki bir dirilmede yaşama geri döndürüleceğini öğrettiler (Elçiler 24:15).
Genel olarak aralarındaki sevgiyle tanınıyorlardı (Yuhanna 13:34, 35).
Tanrı’ya sadece bireyler olarak tapınmadılar, cemaatler halinde teşkilatlandılar ve İsa’yı Baş olarak kabul eden gözetmenler ve merkezi bir ihtiyarlar kurulu altında birleştiler (Elçiler 14:21-23; 15:1-31; Efesoslular 1:22; 1. Timoteos 3:1-13).
İnsanlığın tek ümidi olarak Tanrı’nın Krallığını gayretle duyurdular (Matta 24:14; 28:19, 20; Elçiler 1:8).

 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
          
        TR           RO          EN       
 
Reklam  
   
Kategoriler...  
 


 
 
   
  Contact us...  
 

Bize yazabilirsiniz!

umutluhaber@mail.md

viatavesnica@hotmail.com


 
 
En çok okunan konular...  
 

 
Şimdiye kadar 35525 ziyaretçi (62164 klik) bu siteye bakti...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=